Franciszek Salezy Jezierski

Wulkan Gromów Kuźnicy Kołłątajowskiej

"Ksiądz Jezierski ile z jednej strony był obdarzony rzadkim dowcipem, z drugiej, był serca wcale nie interesowanego, chciwość zbiorów i dobrego mienia w całym życiu nie przewodziła nad nim”.

Hugo Kołłątaj o swoim przyjacielu Franciszku Salezym Jezierskim 

Strona poświęcona wybitnemu przedstawicielowi polskiego oświecenia, pochodzącemu z Gołąbek w ziemi łukowskiej Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu (1740 - 1791). Franciszek Salezy Jezierski był urzędnikiem Komisji Edukacji Naukowej, cenionym kaznodzieją, powieściopisarzem i czołowym publicystą Kuźnicy Kołłątajowskiej, zwanym "Wulkanem Gromów Kuźnicy". Pozostawił po sobie wiele dzieł, a jego niecodzienna droga życiowa i twórczość są inspiracją dla wielu publikacji naukowych.

Franciszek Salezy krytykował wiele negatywnych aspektów systemu politycznego I Rzeczypospolitej i wskazywał na liczne problemy społeczne. Jego działalność i postępowe idee walnie przyczyniły się do światłych założeń Konstytucji 3 maja.

Kim był Franciszek Salezy Jezierski?

O czym pisał i jakie wyrażał poglądy?

Formy upamiętnienia postaci 

Skąd się wziął pomysł na stworzenie strony o Franciszku Salezym Jezierskim?

W 2020 r. będziemy obchodzić 280. rocznicę urodzin kanonika Franciszka Salezego Jezierskiego (ur. w 1740 r. w Gołąbkach), ucznia łukowskiej Szkoły Pijarów. Niestety postać ta do tej pory nie posiada żadnej widocznej formy upamiętnienia w swojej rodzinnej ziemi, a świadomość o niej wśród lokalnej społeczności jest niska. Brak jest lokalnego upamiętnienia postaci cenionej w skali kraju, doskonale znanej w środowisku historyków i badaczy polskiego oświecenia. Strona internetowa poświęcona kanonikowi Jezierskiemu ma pełnić rolę "centrum informacji" dotyczących tej ważnej dla ziemi łukowskiej postaci.

Autor strony www.kanonik-jezierski.pl

Paweł Jezierski – ukończył specjalizację Marketing Medialny i Public Relations w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się komunikacją korporacyjną i public relations w międzynarodowych korporacjach. Mieszka w Warszawie. Aktualnie pracuje nad stworzeniem monografii Jezior i Gołąbek, z których pochodził m.in. Franciszek Salezy Jezierski.