List w publikacji Konarskiego

Na kształtowanie poglądów Franciszka Salezego Jezierskiego miał zapewne także jego dom rodzinny i podejście do bieżącej sytuacji w Rzeczypospolitej wyrażane przez jego ojca, Jana Franciszka Jezierskiego.

Jan Franciszek Jezierski przez znaczny czas swojego życia - w latach ok. 1744-1775 - był pisarzem ziemskim ziemi łukowskiej (tworzył akty prawne i uczestniczył w tworzeniu różnego rodzaju umów i transakcji). W ujęciu lokalnym była to rola prestiżowa i dająca dość wysoką pozycję w hierarchii społecznej ziemi łukowskiej, jednak w skali kraju urząd ten był raczej mało znaczący i nie mający żadnego wpływu na wydarzenia polityczne.

O skutecznym rad sposobie

Nie oznacza to jednak, że razem z piastowanym urzędem, perspektywa Jana Franciszka była także wyłącznie lokalna. Świadczy o tym list ojca Franciszka Salezego, który znalazł się w III tomie dzieła Stanisława Konarskiego pt. O Skutecznym Rad Sposobie Albo O Utrzymywaniu Ordynaryinych Seymow wydanym w 1762 r.

Stanisław Konarski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, pijar, stworzył liczący finalnie IV tomy traktat polityczny wydawany w latach 1761-1763, w którym krytykował wady ustrojowe Rzeczypospolitej (m.in. nadużywanie liberum veto i nieefektywność działania polskich sejmów) oraz wskazywał swoje sugestie naprawy tegoż ustroju.

Jego dzieło, już od pierwszych tomów, wzbudziło zainteresowanie i pobudziło dyskusję tej części społeczeństwa Rzeczypospolitej, która interesowała się sprawami kraju i również zauważała problemy systemu politycznego. Konarski postanowił więc w III tomie opublikować niektóre listy kierowane do niego przez co zacniejszych czytelników.

List pisarza ziemi łukowskiej

Swoją opinią o dwóch pierwszych tomach pracy postanowił podzielić się także Jan Franciszek Jezierski. Nie zrobił tego jednak pisząc bezpośrednio do autora, raczej nie znając osobiście Konarskiego. Swoje przemyślenia opisał w prywatnej korespondencji - liście skierowanym do swojego znajomego, podkomorzego ziemi różańskiej, Michała Hieronima Krasińskiego (późniejszego marszałka Konfederacji Barskiej). Podkomorzy postanowił list ten - razem ze swoim komentarzem -przekazać do Konarskiego.

Oto jak całą sytuację opisuje Władysław Smoleński:

Z okazji pierwszych tomów dzieła 0 skutecznym rad sposobie pisarz ziemski łukowski komunikował podkomorzemu przy liście własne nad pracą księdza reformatora refleksje. „Niech się kto chce innem rozrywa i bawi czytaniem — pisał do Krasińskiego — ja twierdzę, że nam, Polakom, ta książka najpotrzebniejsza jest i jej maksymy pro objecto nam być powinny, jak mamy ratować ginącą ojczyznę.

Krasiński nie omieszkał zapoznać Konarskiego z listem Jezierskiego i owymi refleksjami, chwaląc ostatnie, że „piękne“, że „zgadzające się całe z sentymentami autora „i dobrych patriotów“. Konarski list obu wydrukował w dodatkach do trzeciego tom u swojego dzieła (str. 357 i 359), nie mały przez to na skromnego pisarza łukowskiego rzucając splendor.

W polemice, wywołanej przez dzieło śmiałego pijara, zwolennicy reformy zasłaniali autora powagą najznakomitszych w narodzie mężów, pomiędzy którymi znalazł też miejsce „godny ziemianin, pisarz ziemski łukowski".

Treść listu Jana Franciszka Jezierskiego do podkomorzego różańskiego, opublikowana w III tomie pracy Konarskiego.

Treść listu Michała Hieronima Krasińskiego do Stanisława Konarskiego, w której wspomina list Jana Franciszka Jezierskiego. List podkomorzego różańskiego również został opublikowany w III tomie dzieła O Skutecznym Rad Sposobie Albo O Utrzymywaniu Ordynaryinych Seymow.