Józef Ignacy Kraszewski o Jezierskim

Kraszewski miłośnikiem Jezierskiego

Do miłośników kanonika Jezierskiego możemy także zaliczyć samego Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), autora m.in. „Starej Baśni”. Kraszewski pisał, że Jezierski był „najczynniejszym pomocnikiem i współpracownikiem Kołłątaja” oraz, że „miał dowcip i łatwość pisania wielką, a sąd o rzeczach nadzwyczaj trafny i śmiały”. Co ciekawsze, to właśnie Kraszewski jako pierwszy „ożywił” postać Franciszka Salezego w swojej powieści "Zadora: historia z końca XVIII wieku" wydanej w 1880 r.

Taki opis Jezierskiego przedstawił w swojej powieści Kraszewski:

„Na sofie siedzący miał na sobie suknią duchownego, czarną, wytartą, chociaż twarz jego i postawa więcej żołniersko niż księżo wyglądała. Można było ze śniadej, nie pięknej, ale pełnej wyrazu i życia twarzy jego wyczytać, że przeszedł w życiu przez wiele różnych stopni, nim oblókł się w ciemną, żałobną, zamykającą wszystko sukienkę. Ruchy miał żołnierskie, wyraz oczów śmiały i ironiczny, usta zaciśnięte i szyderskie. Pomimo swej sutanny, włożonej jakoś niedbale i zdającej się zawadzać jego ruchom, widać było w tym człowieku żołnierza, jeśli już nie kawalerii narodowej, to jakiegoś zastępu, co się dobijał piórem i słowem trudnych zdobyczy.”

Powieść „Zadora” jest dostępna w wersji cyfrowej na Polona.pl: https://polona.pl/item/zadora-historja-z-konca-xiii-i-e-xviii-wieku,NjY2NDU2NjI/6/#info:metadata