Ciekawostki

Poniżej prezentowane są ciekawe informacje związane z postacią kanonika Franciszka Salezego Jezierskiego.

Ciekawostki będą sukcesywnie dodawane.

Skąd się wzięło określenie "Wulkan Gromów Kuźnicy"?

Dlaczego Franciszka Salezego Jezierskiego nazywano Wulkanem Gromów Kuźnicy Kołłątajowskiej?

Łuków przyjął Konstytucję 3 maja „z ukontentowaniem i publiczną radością”

Jak rodzinna ziemia Franciszka Salezego Jezierskiego zareagowała na wieść o uchwaleniu Konstytucji?

Józef Rafał "z Gołąbków" Jezierski

Historia niezwykłego bratanka Wulkana Gromów Kuźnicy, Józefa Rafała "z Gołąbków" Jezierskiego - pioniera polskiego jedwabnictwa.

Czym była "Kuźnica Kołłątajowska"?

Franciszek Salezy Jezierski był zwany "Wulkanem Gromów" Kuźnicy Kołłątajowskiej. Czym była owa Kuźnica? Bardzo konkretnie mówi o tym fragment książki pt. "Ks. Hugo Kołłątaj" z 1912 r. autorstwa Emila Kipy. Warto zwrócić przy tym uwagę na opinię autora książki o kanoniku Jezierskim i jego roli w czasach Sejmu Wielkiego

Jezierski w twórczości Ringelbluma

Słynny twórca Podziemnego Archiwum Getta Warszawy sięgał do dzieł Jezierskiego. Nawiązania do haseł zawartych w leksykonie Jezierskiego pojawiły się w wydanej w 1934 r. książce Ringelbluma pt. "Projekty i próby przewarstwowienia Żydów w epoce stanisławowskiej".

Kazanie przed stanami Rzeczypospolitej

6 października 1788 r. rozpoczęły się obrady Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim. Rozpoczęcie obrad poprzedziło słynne "Kazanie przed stanami Rzeczypospolitej" wygłoszone przez urodzonego w Gołąbkach Franciszka Salezego Jezierskiego. Miało to miejsce w katedrze św. Jana w Warszawie w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i „stanów Rzeczypospolitej”.

Namiestnik Złotej Chorągwi

Pochodzący z ziemi łukowskiej Franciszek Salezy Jezierski przez pewien okres swojego życia był żołnierzem, i to nie byle jakim, ponieważ pełnił służbę jako towarzysz w chorągwi husarskiej na Ukrainie. Jak to tego doszło?

Wizytator generalny Szkoły Głównej Koronnej

Jednym z ciekawszych epizodów w życiu kanonika Franciszka Salezego Jezierskiego była rola wizytatora generalnego Szkoły Głównej w 1785 r., z której zachował się obszerny raport.

Kierownik w Bibliotece Jagiellońskiej

Ciekawym epizodem w życiu urodzonego w Gołąbkach Franciszka Salezego Jezierskiego była rola zastępcy Głównego Bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach zastępstwa za Jacka Przybylskiego.

Powieść "Rzepicha" wydana ponownie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej

Pierwotnie powieść "Rzepicha" powieść została wydana w 1790 r., jednak jej ponowne wydanie nastąpiło podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. Dzieło kanonika Jezierskiego było więc jednym z narzędzi, które w założeniu mogło wpłynąć na postawę szlachty i budować zrozumienie dla odważnych założeń Uniwersału Połanieckiego.

Miejsce pochówki i tablica nagrobna

Płyta z nagrobku Franciszka Salezego z nieistniejącego już cmentarza świętokrzyskiego przetrwała aż do XX w.

Opinie o wiedzy historycznej kanonika Jezierskiego

"Wiedzę historyczną Jezierskiego doceniali, znający go osobiście, tak wybitni przedstawiciele elity intelektualnej polskiego oświecenia jak Kołłątaj i Jan Śniadecki."

List ojca Franciszka Salezego w publikacji Stanisława Konarskiego

Postępowe idee oraz potrzeba naprawy kraju były obecne w domu rodzinnym Franciszka Salezego. Świadczy o tym list ojca Franciszka Salezego Jezierskiego opublikowany w znanym dziele Stanisława Konarskiego.

Pensja od króla Poniatowskiego

Stosunek Franciszka Salezego do panującego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nie był jednoznaczny. Co ciekawsze kanonik Jezierski pobierał od władcy pensję. Czy jednak gwarantowała ona przychylność pióra Jezierskiego?

Wystąpienie z okazji 100-lecia Odsieczy Wiedeńskiej

Przeczytaj całą treść "Mowy przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie" wygłoszonej przez Franciszka Salezego Jezierskiego z okazji stulecia bitwy pod Wiedniem w Lublinie podczas sesji Trybunału Koronnego dla prowincji małopolskiej. Opracowanie prof. Bronisława Tregera.

Świętochowski o Jezierskim

Aleksander Świętochowski, postać wielowymiarowa i ogromnie zasłużona dla polskiej historii i kultury, w swojej monumentalnej pracy pt. "Historia Chłopów Polskich" kilkukrotnie cytował dzieła Franciszka Salezego Jezierskiego.

Kraszewski o Jezierskim

Do miłośników kanonika Jezierskiego możemy także zaliczyć samego Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), autora m.in. „Starej Baśni”.