Skąd się wzięło określenie Wulkan Gromów Kuźnicy?

Dlaczego Franciszek Salezy Jezierski nazywany był Wulkanem Gromów?

Genezą określenia kanonika Jezierskiego Wulkanem Gromów, była działalność i poglądy wyrażane przez współpracowników Hugo Kołłątaja, o czym można przeczytać tutaj. Jak wiemy, grupę tych osób - publicystów, polityków, agitatorów - nazywano Kuźnicą Kołłątajowską. Co ciekawe termin "Kuźnica" został wymyślony przez przeciwników postępowych poglądów grupy skupionej wokół Kołłątaja.

W czasie Sejmu Wielkiego pojawiały się takie oto negatywne określenia, płynące ze środowisk niezadowolonych z postępowych poglądów wygłaszanych przez współpracowników "Kuźnicy":

  • [Kołłątaj] „założył u siebie kuźnicę potwarzy, skąd na niepodległych zdaniu jego mściwe wypadają pociski" ,
  • „Dom księdza Kołłątaja, referendarza litewskiego, był kuźnią, w której ustalony na zgubę wolności piorun w momencie jednym Rzeczpospolitą ozionął i zniszczył. Do wykonania tego ułożenia cokolwiek gwałt najsroższego, intrygi kobiet zwodniczego, postrachu wystawa najokropniejszego, fałsz najkłamliwszego, czasu wybór najzręczniejszego dodać mogły, tego wszystkiego użyć nie zaniedbano" ,
  • "[...] omija dom Kołłątaja zaraźliwą kuźnię cyklopów, z której pożar wybuchnął na ojczyznę".

Przez swój cięty język i ostre formy wyrażania swoich poglądów, Franciszka Salezego Jezierskiego, w kontekście bycia współpracownikiem Kuźnicy, zaczęto określać jako „pewnego księdza, pracującego w tej ogromnej kuźni, z której najostrzejsze na honor cnotliwych wypadają groty [...]" oraz że "tej despotycznej Kuźnicy i jej gromów wulkanem jest kanonik pewny".