Miejsce pochówku i płyta nagrobna

Franciszek Salezy Jezierski zmarł 14 lutego 1791 r. w domu Hugona Kołłątaja.

Został pochowany na nieistniejącym już cmentarzu świętokrzyskim, który znajdował się w rejonie obecnych ulic warszawskiego Śródmieścia: Nowogrodzkiej, św. Barbary, Wspólnej oraz Emilii Plater.

Dowiedz się więcej: Cmentarz Świętokrzyski

Cmentarz istniał w latach 1781 - 1860, a pozostałe po likwidacji nekropolii prochy przeniesiono na Cmentarz Powązkowski. Niektóre płyty nagrobne pozostały jednak na terenie parafii św. Barbary. Tak też stało się z płytą nagrobną Franciszka Salezego Jezierskiego, która przetrwała aż do czasów powojennych. Niestety pamiątka po kanoniku została zniszczona podczas prac remontowych.

Przed zniszczeniem płytę udało się jednak uwiecznić na zdjęciu wykonanym przez fotografa-artystę Leonarda Sempolińskiego (1902-1988), który podczas swojej kariery tworzył dokumentację zdjęciową wielu miejsc.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości dra Krzysztofa Czubaszka, pochodzi ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, gdzie przechowywane jest archiwum Leonarda Sempolińskiego.

Rozwinięcie inskrypcji:

D[eo] O[ptimo] M[aximo]

P[ater] A[dmodum] R[everendus] D[ominus]

Franciscus Jezierski.

Cano[nicus] Coad[iutor] Crac[oviensis] et Calisie[nsis]

Annor[um] 51. Obiit

D[ie] 14 Febr[uarii] 1791 Anno.

Tłumaczenie:

Bogu Najlepszemu Najwyższemu,

Przewielebny Ojciec, Pan Franciszek Jezierski,

kanonik koadiutor krakowski i kaliski, lat 51.

Zmarł dnia 14 lutego 1791 roku.