Franciszek Salezy Jezierski

Wulkan Gromów Kuźnicy Kołłątajowskiej

"Ksiądz Jezierski ile z jednej strony był obdarzony rzadkim dowcipem, z drugiej, był serca wcale nie interesowanego, chciwość zbiorów i dobrego mienia w całym życiu nie przewodziła nad nim”.

Hugo Kołłątaj o swoim przyjacielu Franciszku Salezym Jezierskim

Strona poświęcona wybitnemu przedstawicielowi polskiego oświecenia, pochodzącemu z Gołąbek w ziemi łukowskiej Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu (1740 - 1791). Franciszek Salezy Jezierski był urzędnikiem Komisji Edukacji Naukowej, cenionym kaznodzieją, powieściopisarzem i czołowym publicystą Kuźnicy Kołłątajowskiej, zwanym "Wulkanem Gromów Kuźnicy". Pozostawił po sobie wiele dzieł, a jego niecodzienna droga życiowa i twórczość są inspiracją dla wielu publikacji naukowych.

Franciszek Salezy krytykował wiele negatywnych aspektów systemu politycznego I Rzeczypospolitej i wskazywał na liczne problemy społeczne. Jego działalność i postępowe idee walnie przyczyniły się do światłych założeń Konstytucji 3 maja.

Kim był Franciszek Salezy Jezierski?

O czym pisał i jakie wyrażał poglądy?

Formy upamiętnienia postaci

Życie i twórczość Franciszka Salezego Jezierskiego dostarcza nam także sporo ciekawostek.

Zapoznaj się z propozycjami Komitetu Upamiętnienia Franciszka Salezego Jezierskiego i zostań ambasadorem inicjatywy