TWÓRCZOŚĆ

Franciszka Salezego Jezierskiego

Łukowski akcent polskiego oświecenia

Franciszek Salezy Jezierski pozostawił po sobie wiele dzieł, wśród których można znaleźć pisma publicystyczne, mowy, kazania, a także powieści historyczne. Część z nich przetrwała do naszych czasów. Spuścizna po Franciszku Salezym Jezierskim nieustannie inspiruje wielu autorów, a jego postępowe idee oraz trafna ocena sytuacji społeczno-politycznej u schyłku I Rzeczypospolitej stawiają go w pozytywnym świetle razem z innymi wyróżniającymi się postaciami epoki polskiego oświecenia.

Poznaj twórczość Franciszka Salezego Jezierskiego. Lista zawiera najbardziej znane publikacje, mowy i kazania wydane drukiem za jego życia lub pośmiertnie.

Przeczytaj cykl publikacji naukowych dotyczących twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego.

Dzieła autorstwa Franciszka Salezego Jezierskiego były inspiracją dla wielu badaczy jego twórczości w kolejnych dziesięcioleciach. Zobacz, kogo zainspirował kanonik Jezierski.