Publikacje o Franciszku

Poniżej przedstawionych jest kilka głównych książek / publikacji, z których możemy dowiedzieć się więcej o Franciszku Salezym Jezierskim - zarówno od strony prywatnej (jaką osobą był, jaki miał charakter i usposobienie), jak i głoszonych poglądów oraz prezentowanych myśli społecznych.

Kuźnica Kołłątajowska: Studyum historyczne

 • Autor: Władysław Smoleński
 • Kraków: G. Gebethner
 • Rok pierwszego wydania: 1885

Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów.

 • Autor: Janina Wojnar-Sujecka
 • Warszawa: Książka i wiedza
 • Rok pierwszego wydania: 1956

W swoim dziele Władysław Smoleński poświęca opisowi życia i analizie twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego cały rozdział pt. "Kanonik Jezierski" liczący ponad 100 stron. Jest to jedno z podstawowych dzieł w bibliografii badaczy postaci Franciszka Salezego.

Prof. Janina Wojnar-Sujecka, historyk filozofii i myśli społecznej, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UW w latach 1970-1971 i 1975-1978, wicedyrektor Instytutu Socjologii UW w latach 1971-1972 na ponad 200 stronach przybliża nam poglądy Franciszka Salezego. Narracja tego dzieła sprzed ponad 60 lat nosi momentami znamiona epoki, w której powstawała.

Diogenes w kontuszu

 • Autor: Wacław Berent
 • Warszawa: Gebethner i Wolff
 • Rok pierwszego wydania: 1937

Przedmowa [w :] F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane

 • Autor: Hugo Kołłątaj
 • Warszawa: Michał Gröll
 • Rok pierwszego wydania: 1791

Głównym bohaterem jest Franciszek S. Jezierski - ideolog lewicy szlachcic z kręgu Kołłątaja, „filozof ludu", rewolucjonista, literat, w końcu umierający samotnie polski Diogenes. Autor operuje przeciwstawianiem postaci, ukazując tragizm bojownika o wolność społeczną. Utwór, pełen aluzji do współczesności,wyrażał krytykę stosunek Berenta do polityki klas rządzących Polską. Napisany w stylu gawędziarskim, zawiera elementy liryzmu, dramatyczności, patosu i ironii.

Źródło opisu: lubimyczytać.pl

W pośmiertnie wydanym dziele Franciszka Salezego Jezierskiego, sam Hugo Kołłątaj przygotował przedmowę, w której opisuje nam postać naszego bohatera. Znajdują się tam opisy biograficzne, a także komentarz założyciela "Kuźnicy" dot. twórczości i poglądów kanonika Jezierskiego.